Sidor

lördag 10 augusti 2013

Vad säger partierna om psykiatri?

Jag är med i en facebookgrupp som heter Upprop för en ny psykiatri. Kan varmt rekommendera den, tillika Psykbubblan; båda är seriösa grupper där lärorik information länkas och viktiga diskussioner förs. Igår länkades en artikel där Norska psykologföreningen har gått igenom hur partierna ställer sig i psykiatrifrågor (det är stortingsval i september). Jag blev förstås nyfiken och gjorde en snabb genomgång av våra åtta svenska riksdagspartier. Jag vill understryka att jag inte har läst partiprogrammen, utan bara tittat på "Vår politik A-Ö", en kort sammanfattning som alla partier har i någon form på sina respektive hemsidor. Här är resultatet, i någon sorts grov ordning från vänster till höger. Klicka på den inledande partiförkortningen för att komma till partiets sida om psykiatri. 

Alla partier förutom SD och MP har en särskild rubrik för psykiatri, psykisk ohälsa eller psykiatrisk vård. SD nämner behovet av en tillgänglig psykiatri under sin rubrik "En värdig vård för alla". MP har ingen egen sida för psykiatri och nämner inte heller ordet psykiatri under sin rubrik "Hälso- och sjukvård". Söker man på MP:s hemsida får man träffar på ordet psykiatri, men de ligger under lokala hemsidor eller på nyhetssidor.

(V) menar att ökningen av psykisk ohälsa har sin grund i sociala orsaker och trycker på förebyggande insatser. Psykiatrin måste förstärkas och egenmakt och inflytande ska vara nyckelord. Sysselsättning och bostad betonas. De prioriterar fler specialistsjuksköterskor inom psykiatrin, och vill även skapa en skötarutbildning inom yrkeshögskolan för att säkra och höja kompetensen inom psykiatrin.

(S) kräver fler vårdplatser och bättre kompetens, både i form av fler psykiatriker och mer kunskap om psykisk ohälsa i primärvården. De vill ha bättre samverkan på olika plan. De föreslår en 10-årig nationell handlingsplan för en ambitionshöjning av psykiatrin och innehålla kortsiktiga så väl som långsiktiga mål, som kan följas upp och utvärdera.

(C) sticker ut på flera sätt, inte minst omfångsmässigt. De har en lång sida som bland annat innehåller 9 "Centerpartiet vill"-punkter. De handlar bland annat om evidensbaserade förebyggande insatser, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt att öka tillgängligheten. (C) är det enda partiet som tar upp nollvision för självmord, även om de inte uttryckligen kräver en dito. Däremot menar de att vården måste bli bättre på att uppmärksamma självmordsrisk och förebygga självmord. De vill ha ett nytt folkhälsopolitiskt område för främjande av psykisk hälsa. 

(M) menar att psykiatrin måste ha en helhetssyn och sammanfattar sin politik kring psykiatri i tre punkter; Vården, vardagen och valfriheten. Vården ska vara kunskapsbaserad och god och rehabilitering ska finnas. Vardagen med arbete, sysselsättning och boende ska vara varierat för personer med psykisk funktionsnedsättning. Valfriheten måste öka i psykiatrin gällande vem som ska utföra insatserna och hur de ska utföras.

(FP) erkänner att även om alliansen gjort mycket finns mycket kvar att göra. De har tre "vi vill-punkter" där de kräver fler vårdplatser i slutenvård samt olika boendeformer (ingen ska avvisas på grund av platsbrist), de kräver att bara vetenskapliga behandlingsmetoder ska användas samt på rätten till daglig sysselsättning för "personkrets 3 i LSS". 

(KD) har en kompakt text som handlar om att psykiatrin måste få lika hög prioritet som annan sjukvård. De vill införa en värdighetsgaranti (?) för psykiskt funktionsnedsatta, korta köer till BUP och förstärka insatser mot självskadebeteende. De betonar vikten av tidiga insatser, av medicinsk och psykologisk kompetens och nämner sysselsättning och boende men bara beskrivande, inte i "vi vill-form".

/ Thérèse
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Helén sa...

Tack Thérèse, du sparade mycket tid för mig. Det här valet kommer bara att handla om psykiatri för mig. Skiter blankt i alla andra frågor just nu, inget priorteras så högt för mig i dagsläget.

Hoppas du kommer att trivas i nytt landskap, Skåne förlorar en eldsjäl men du kommer att bli ihågkommen. Hoppas våra vägar möts någon dag, någonstans. Kramar

Thérèse sa...

Helén: Min förhoppning är att psykiatrin ska bli en fråga som faktiskt debatteras i valkamjpanjen. Dit är det sannolikt många år, men jag hoppas verkligen. För jag håller med dig, det är en prioriterad fråga.

Jag hoppas också att vi möts igen någon gång i framtiden. Åren i Skåne har varit utvecklande och givande, men på många sätt ska det skönt att flytta hem. Kram!

Cini sa...

Hej Therese,
Jag som blivande samtalsterapeut har i mitt intresse att bidra till utvecklingen inom branschen.
Vem ska avlasta köerna? Utbildas så många psykologer som man räknar med att fyller behovet? Hur mäter man behovet? Hur mkt är mörkertalet?
Jag är övertygad om att vi skulle kunna samarbeta, ta över och avlasta en del av de väntande som inte har diagnoser om sjukdomar. Även som komplettering inom sjukvården i samarbete med kuratorer skulle vi kunna förändra möjligheterna vi har idag.
Vad behövs till att samarbetet skulle utarbetas och etableras? Jo, dialog, forskning och vidgade vyer.
Hälsningar

Andreas sa...

Jag är snart klar med boken Thrive (rekommenderas) och undrar varför vi inte har någon politisk diskussion om psykiatri i Sverige. Det är verkligen skandal och deprimerande. Det finns mycket som är bra med Sverige men vi verkar ha en del att lära av Storbritannien i denna fråga.