Sidor

tisdag 12 augusti 2014

Psykiatripolitik: Piratpartiet

Inför valet 2014 har jag mailat ut fyra frågor om psykiatripolitik till samtliga riksdagspartier plus Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Svaren på mina frågor kommer att publiceras här och på min facebooksida i samma ordning som partierna mailar sina svar till mig. För mer utförlig bakgrund till detta blogginlägg, samt för att se frågorna jag ställde: klicka här

***

Psykisk ohälsa är ett av de områden som vi och våra medlemmar tycker är mycket viktiga, men som ett litet parti utan egna utrednings- och kansliresurser har vi inte riktigt samma möjlighet som de stora partierna att mejsla ut exakta, detaljerade förslag.

1. Hur vill ni förbättra den psykiatriska vården?
Det allra mest grundläggande är den psykiska vården måste uppgraderas och få samma status och samma tillgång till resurser som somatisk sjukvård. Den psykiatriska vården för både barn och vuxna måste prioriteras högre än idag, dvs få en större andel av resurserna. Till exempel måste man ha resurser att ge samtalsbaserade terapier och psykoterapi till alla patienter där det är medicinskt motiverat.

2. Vilka åtgärder anser ni är viktigast för att öka den psykiska hälsan?
Naturligtvis är förebyggande arbete det allra viktigaste. Vi har framför allt funderat över hur psykisk ohälsa kan förebyggas hos unga. Skolan har där en viktig roll. Dels behöver skolan i sig själv bli mindre stressande för eleverna, t ex genom att mer än idag lära elever studieteknik, träna i stresshantering och förebygga mobbing. Dels genom att bli bättre på att fånga upp unga som är på väg att glida in i problem, och ge dem hjälp på ett tidigt stadium. Därför vill vi ha bättre närvaro av psykologer och kuratorer i skolan, och att alla elever ska få regelbundna erbjudande om samtal med psykolog eller kurator, med ungefär samma slags självklarhet som man får kallelse till tandläkare. Det är viktigt att avstigmatisera psykisk ohälsa, och göra det till något lika odramatiskt att ha ett avstämningssamtal med en psykolog, som att undersökas av en skolsköterska.

3. Patienter med självskadebeteende är relativt ofta omskrivna i media, delvis på grund av att det saknas goda behandlingsformer för dem. Hur vill ni förbättra vården för patienter med självskadebeteende?Vilka behandlingsformer som ska användas måste vara en fråga för läkarprofessionen. Det vi vill göra politiskt är att se till att vården får resurser att använda de behandlingsformer som finns, och att utveckla och testa nya.

4. Vad skriver ni om psykiatrin i ert partiprogram? Tacksam för länk till eller anvisning om var i partiprogrammet ni behandlar psykiatrin!
Framför allt under 8.1 här:http://www.piratpartiet.se/partiprogram/8-kvalitet-och-integritet-i-varden/. Frågor om ungas psykiska hälsa berörs också i 7.6 här:http://www.piratpartiet.se/partiprogram/7-en-skola-for-framtiden/

Henrik Bränden, PP, är den som besvarat frågorna.

Inga kommentarer: