Sidor

lördag 30 augusti 2014

Rättspsyk i Växjö slutar ta emot patienter med självskadebeteende

Igår meddelade rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö att de kommer att sluta ta emot patienter som vårdas för självskadebeteende. I en intervju i Sveriges radio berättar David Wirdelöf, biträdande verksamhetschef, om en ny lag som träder i kraft den 1 oktober. Den gör det möjligt för kliniken att förbjuda patienter som vårdas enligt LRV (och alltså är dömda för brott) att ha exempelvis egna mobiltelefoner. Eftersom förbudet inte gäller patienter som vårdas enligt LPT (patienter som tvångsvårdas utan att vara dömda för brott, t.ex. för självskadebeteende) omöjliggör den nya lagen den här vårdformen.

Den information som patienterna fått och som jag läst mig till på olika bloggar är något annorlunda. Omkring den 26 september kommer alla patienter som idag vårdas för självskadebeteende flyttas till lokalerna där avdelning 66 finns idag. Avdelningen 66 tillhör den rättspsykiatriska kliniken, men kommer som jag förstått det att ligga utanför den nya larmbåge som ska inrättas för att se till att de dömda inte får med sig mobiltelefoner in på avdelningen.

Patienterna med självskadebeteende kommer alltså i utgångsläget inte att vårdas tillsammans med dömda. Men även i fortsättningen kan patienter som är dömda för brott, men som inte anses utgöra någon säkerhetsrisk (klass 3 kallas det) vårdas tillsammans med patienterna med självskadebeteende.

De patienter som redan finns på kliniken kommer att få vara kvar och slussas ut i samråd med hemklinikerna, men som det verkar kommer alltså rättspsyk i Växjö inte att ta emot några nya patienter med självskadebeteende.

Jag ser positivt på förändringen och hoppas verkligen att det här blir den sista knuff som behövs för att landstingen runt om i landet ska ta tag i situationen på hemmaplan. Sedan flera år tillbaka tar rättspsyk i Sundsvall inte längre emot patienter med självskadebeteende på regelbunden basis, även om jag vet att undantag görs. Min förhoppning är att man tar vara på de positiva delar som patienterna har erfarit på rättspsyk - exempelvis att det på rättspsyk funnits tid att "landa" och patienter inte behövt skynda genom behandlingen.

Jag är övertygad om att det går att ordna god vård för patienter med självskadebeteende. Att flytta dem från den rättspsykiatriska miljön är ett viktigt första steg.

/ Thérèse

Inga kommentarer: